Terug

Samen maken we onderwijs nog beter

De missie van De Onderwijsspecialisten is om samen elke leerling te laten groeien. Door kennis en ervaringen te bundelen en daar samen op te reflecteren maken we onze missie nog beter waar. Dat is de overtuiging van Peter van ’t Westeinde, adviseur leren en ontwikkelen bij De Onderwijsspecialisten.

Kijken naar wat een leerling nodig heeft

Bij De Onderwijsspecialisten heeft iedere professional zijn eigen expertise. Er werken bijvoorbeeld orthopedagogen, vakdocenten, trajectbegeleiders, fysiotherapeuten en natuurlijk leerkrachten en assistenten. Als de gedragstherapeut aan het werk is met een leerling let hij op andere dingen dan een fysiotherapeut. En een expert voor sensorische informatieverwerking kijkt met een andere blik naar een leerling dan de leerkracht. Toch hebben alle professionals één ding met elkaar gemeen: ze willen de leerling zo goed mogelijk helpen.

Specifieke kennis delen

Bij De Onderwijsspecialisten willen we dat zowel onze medewerkers als onze leerlingen profiteren van onze kennis en expertise. Daarom ontwikkelen en delen we die kennis in vakgroepen en kennisteams. Een aantal keer per jaar organiseren we bijeenkomsten, zoals trainingen en webinars, waar alle medewerkers welkom zijn. We bespreken een casus waarbij verschillende kanten en expertises belicht worden. Zo kunnen de verschillende specialisten de dialoog met elkaar aan gaan en nieuwe stappen zetten.

   

Waardevolle inzichten

“De ervaring is dat onze mensen het verschrikkelijk boeiend vinden om van elkaar te leren”, zegt
Peter van ’t Westeinde. “Het is verhelderend om breder te kijken dan alleen vanuit de eigen kennis en expertise. Tijdens onze bijeenkomsten onderzoeken en reflecteren professionals met elkaar over wat nodig is en nemen die nieuwe inzichten mee naar de praktijk. Dat is erg waardevol, zowel voor medewerkers als voor onze leerlingen.”

Succesvolle studiedag Kindcentrum Borgele in Deventer

Ruim een jaar geleden vroeg Huub de Haan directeur van Kindcentrum Borgele in Deventer aan
De Onderwijsspecialisten om een training over autisme te verzorgen. De vraag kwam terecht bij
Peter van ’t Westeinde en Silke Polman, voorzitter van het kennisteam Autisme. Zij organiseerden een studiedag die over meer aspecten ging dan alleen autisme. Ruim 130 medewerkers gingen met elkaar in gesprek over wat hen boeit, inspireert en waar ze in hun werk tegenaan lopen. Huub heeft goede herinneringen aan deze dag. “De gesprekken zorgden voor veel herkenning, maar gaven ook een kijkje in het werk en expertise van collega’s. Tot op de dag van vandaag plukken we hier de vruchten van. Collega’s zoeken elkaar makkelijker op voor overleg en weten beter waarvoor ze bij elkaar terechtkunnen.”

Ontwikkeltraject voor team van De Toekomst

Ook Paula Janssen, directeur van vso De Toekomst in Ede maakt dankbaar gebruik van de kennisteams van De Onderwijsspecialisten. Tijdens de visie en missiedagen nodigde zij verschillende kennisteams uit. “Er is een schat aan informatie aanwezig binnen onze organisatie. Met de medewerkers van De Toekomst willen we een ontwikkelingstraject gaan doormaken. In dit traject zetten we zowel de kennisteams als de ervaring van ons eigen team op school in. Ons doel is om ons onderwijsaanbod te optimaliseren voor steeds complexere doelgroepen. De kennis die al binnen onze organisatie aanwezig is, kan ons goed helpen om dit doel te realiseren.”

Iedereen profijt van brede kennis

We willen binnen De Onderwijsspecialisten de expertise van onze kennisteams breder aanbieden aan onze scholen. Bijvoorbeeld in de vorm van werksessies waarbij school en meerdere expertises betrokken zijn om een casus op te lossen. Zodat alle professionals én leerlingen profijt hebben van de brede kennis die er binnen De Onderwijsspecialisten is.