Terug

Samen duurzamer: van elkaar leren, elkaar inspireren en samenwerken aan duurzame projecten

De handtekening is gezet! Vandaag tekenden we de intentieverklaring voor ons lidmaatschap van de coöperatie Leren voor Morgen. Hiermee zijn we onderdeel van een netwerk waarvan alle leden hetzelfde doel nastreven: een duurzaam en toekomstbestendig onderwijs. Dit bereiken kan geen enkele organisatie alleen. Als coöperatie slaan we daarom de handen ineen.

In het netwerk van Leren voor Morgen worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd die helpen om leren voor duurzame ontwikkeling een plek te geven in onze scholen. Samen met andere leden gaan we op zoek naar de beste manieren om duurzame ontwikkeling te verankeren en hier draagvlak voor te vinden.

Michelle Hieltjes, medewerker duurzaamheid bij De Onderwijsspecialisten, was vandaag in Utrecht om de intentieverklaring te ondertekenen. Michelle: “Het lidmaatschap past perfect bij ons strategische thema ‘Samen Duurzamer’. Dankzij dit lidmaatschap kunnen we gemakkelijker verbinding zoeken met andere organisaties die werken aan toekomstgericht onderwijs. We kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en samenwerken aan duurzame projecten. Zo werken we coöperatief aan de verandering richting duurzaam onderwijs.”

We kijken er naar uit om samen met een grote groep netwerkpartners in het onderwijs te werken aan de transitie naar duurzamer onderwijs!