Terug

Samen duurzamer: op zoek naar aanjagers van duurzaamheid op school

Gisteren bracht een werkgroep van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bezoek aan school voor speciaal onderwijs De Ommezwaai. De interdepartementale werkgroep duurzame school (IDWG-DS) bezoekt scholen om inzicht te krijgen in wat er speelt binnen het thema duurzaamheid op scholen en bij schoolbesturen. Centraal tijdens de werkbezoeken staan de gesprekken met zowel schoolbestuurders, schoolleiders en docenten. Het doel van deze werkbezoeken is om beter zicht te krijgen op de vragen en ondersteuningsbehoeften die onderwijssectoren hebben bij het concretiseren van duurzaamheid of circulaire economie (CE) in hun onderwijspraktijk.

Thomas, Kick, Thijs en Merquin, leerlingen van De Ommezwaai, gaven ter start van deze dag een rondleiding door hun school. Het viertal had zich vrijwillig gemeld want wie kan nou beter vertellen hoe het gaat op school dan de leerlingen zelf. Per tweetal namen ze een groep onder hun hoede en gewapend met een A4 vol interessante feitjes namen zij de leiding. De leerlingen namen hun taak erg serieus. Kick pakt geregeld zijn plek en is zelfs niet bang om teamleider Alfred van Bergen aan te vullen “Ik weet iets wat we zijn vergeten te vertellen, we kunnen het nu mooi hebben over onze 156 zonnepanelen. Kijk maar!” Kick laat een foto van het dak van de school zien. Iedereen hangt de hele rondleiding aan zijn lippen.

De Ommezwaai stelt als doel om de leerlingen op te laten groeien tot waardige burgers. De school besteedt in het lesprogramma dan ook uitgebreid aandacht aan burgerschapsonderwijs. Naast gezond leven, komt ook duurzaamheid als thema aan bod. Als er de mogelijkheid zich voordoet om een interessant duurzaamheidsproject te verbinden aan een educatief moment dan pakt de Ommezwaai dat met beide handen aan. Alfred: “Het is continu naar haakjes zoeken, want duurzaamheid is van groot belang, vooral voor onze leerlingen. Wij geven onderwijs, maar zonder toekomst is er helemaal geen onderwijs.”

Duurzaamheid is echter geen vast onderdeel van curriculum. De Ommezwaai werkt in het bieden van duurzaamheidsonderwijs onder andere samen met het Natuur Centrum Arnhem. Leerlingen van de Ommezwaai doen bijvoorbeeld mee met de jaarlijkse Afvalestafette, of volgen een les over de plasticsoep. Eén van de plannen voor de toekomst is om het schoolplein verder te vergroenen en te verduurzamen.

De school is hard op zoek naar manieren om het thema verder te verankeren. Om duurzaamheid een plek te geven in het onderwijs is een aanjager nodig. Deze rol is momenteel hoofdzakelijk belegd bij teamleider Alfred van Bergen. Hij gaat na dit schooljaar met pensioen. De vraag is dus: hoe dragen we het bewustzijn over dit thema goed over wanneer de kartrekker(s) op dit thema verdwijnen? Hoe krijg je als school duurzaamheidsonderwijs ook in de toekomst georganiseerd? Duurzaamheid vormt binnen De Ommezwaai dus een belangrijk maar tegelijkertijd kwetsbaar thema.