Terug

Samen duurzamer: ons 2000e zonnepaneel ligt op het Gentiaan College!

De Onderwijsspecialisten verduurzaamt. Onze Taskforce Duurzaamheid en de Green Teams op scholen werken samen om onder andere de uitstoot van CO2 te beperken, afval te reduceren en bewustwording onder medewerkers en leerlingen te vergroten.


Het verduurzamen van onze gebouwen is een belangrijk onderdeel van de duurzame agenda. Michelle Hieltjes, medewerker Duurzaamheid: “We hadden al 1606 panelen op onze eigen gebouwen en daar zijn er de afgelopen weken heel wat bijgekomen. 150 op het Briant College, 107 op de Anne Flokstraschool en 414 op het Gentiaan College. Hiermee kwam het 2000e paneel op het Gentiaan College te liggen, een echte mijlpaal!”

Deze nieuwe panelen, die zijn gelegd door Op Naar Nul, zullen naar verwachting 253.320 kWh per jaar opwekken, waarmee het nieuwe jaartotaal van al onze zonnepanelen op 665.791 kWh komt. Daarmee besparen we dan 356.863 kg CO2 per jaar, wat gelijk staat aan het planten van 16.221 bomen, maar liefst 65 voetbalvelden vol!

Het leggen van het 2000e zonnepaneel op het Gentiaan College gaat gepaard met een les over zonne-energie. Door één van de mooie spellen uit het Ontdek Lab leren de leerlingen spelenderwijs hoe je energie opwekt en hoeveel energie verschillende apparaten verbruiken.

Op veel locaties van De Onderwijsspecialisten gebeurt van alles rondom duurzaamheid. En daar zijn we trots op! Samen dragen we bij aan een mooiere wereld. Voor onszelf, maar juist ook voor toekomstige generaties. Het mooie is dat op steeds meer scholen de leerlingenraad actief meedenkt over duurzaamheidsvraagstukken. Zo doen we het echt samen.


Ook op het Gentiaan College denken leerlingen volop mee over verduurzaming van de school. Douwe heeft ongeveer een jaar geleden met wethouder van den Berge gesproken over zonnepanelen: ook de gemeente vindt zonnepanelen belangrijk. Douwe is heel blij dat ze er nu liggen. Ook de leerlingenraad is blij met de zonnepanelen. Lars vertelt: “ik vind het belangrijk dat we verduurzamen en ben blij met de zonnepanelen. Een mooie volgende stap is om te kijken of we het schoolplein verder kunnen vergroenen.”

Lees meer verhalen over 'samen met jou!'