Terug

Samen duurzamer: duurzaamheidsweken op VSO Vierbeek College

Een lege LIGA verpakking? Die kan in het plastic afval. Een klokhuis? Makkelijk: in het GFT. De leerlingen van de onderbouw van VSO Vierbeek College zijn ingespannen bezig met het afvalspel. Een hele stapel schijven met afbeeldingen van verschillende soorten afval moet in de juiste afvalcontainers gestopt worden. Op het scorebord verschijnen de punten per team.

Niet al het afval is zomaar in één van de containers te gooien. Bijvoorbeeld batterijen, spelletjes en kleding. Dat zijn dingen die je apart moet inleveren of zelfs nog kunt weggeven. Docent Marck Uittenbogaard stelt voor nog één keer met elkaar alle schijven in de containers te stoppen zónder fouten te maken. De klas gaat zó snel, dat zelfs het scorebord het niet meer bij kan houden. Op de vraag van meester Marck wat de leerlingen van het spel vonden, antwoordt Erik dan ook: “Leuk! En ik vond het vooral grappig dat het scorebord crashte.”

Het zijn de duurzaamheidsweken op SO De Vaart en VSO Vierbeek College. In alle klassen wordt er gewerkt rondom het thema duurzaamheid. Van begrijpend lezen tot de weektaak: alles staat in het teken van zo goed mogelijk met de aarde en daaruit voortkomende grondstoffen om te gaan. Als het aan docenten Marck Uittenbogaard en Mark Spek ligt, leren de leerlingen dat zo praktisch mogelijk. Marck: “De meeste leerlingen krijgen duurzame gewoontes niet van thuis mee. Het is juist ook voor deze doelgroep belangrijk om mee te doen aan duurzame ontwikkelingen."

Mark Spek wil dat leerlingen wat ze leren ook echt kunnen ervaren en er de resultaten van zien. Want waarom zou je plastic afval scheiden? Dat leren ze in de les bij meester Mark. Lege shampooflessen, plastic doppen en lege verpakkingen worden in een door een fiets aangedreven shredder tot gruis gemalen. Vervolgens persen de leerlingen het plastic in een mal tot een mooi vormpje. Zo kun je van plastic afval weer nieuwe voorwerpen maken.

En wat doe je als iets kapot is? Meester Mark laat de leerlingen graag aan de slag gaan met het plakken van een band of het openschroeven van een kapot apparaat. Want niet alles hoeft meteen op de afvalberg te belanden. En ook je portemonnee is blij als je de kennis en kunde hebt om iets te repareren.

Na de duurzaamheidsweken blijft het thema gewoon levend op het Vierbeek College. Want met een tuin vol fruitbomen, bramen en frambozen, zelfgemaakte bijenhotels en een composthoop is er ook rondom de school veel te doen en te leren.