Terug

Project de Meerwaarde Apeldoorn

Graag willen we u informeren over project ‘De Meerwaarde’, welke start op 1 september 2019, op de Regenboogbrink 6 in Apeldoorn (Schuilenburg, ’s Heerenloo) met een groeimodel. Dit project is in opdracht van Samenwerkingsverband Apeldoorn PO en is een samenwerking van ‘Het Kroonpad’, ‘De Zonnehoek’, ’s Heerenloo en ‘De Passerel’.

Aanleiding
Voor een klein aantal leerlingen is er in het SWV Apeldoorn geen passende onderwijs-ondersteuning, terwijl er wel sprake is van onderwijsperspectief. Het gaat om leerlingen uit cluster 3 met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze leerlingen hebben specifieke voorwaarden en intensieve begeleiding nodig die in het huidige cluster 3 onderwijs in Apeldoorn niet mogelijk zijn.
Project de Meerwaarde wil onderwijs bieden aan deze leerlingen en creëert een aanbod van onderwijs en zorg waarin deze voorwaarden en intensieve begeleiding als geïntegreerd programma aangeboden worden.

Doelgroep
Leerlingen in de SO (4 tot 13) en VSO (13 – 18) leeftijd voor wie het cluster 3 onderwijs niet passend is. Leerlingen functionerend in leerroute 2/3 . Dit betekent een IQ vanaf 20 tot 69
(doelgroepenmodel LECSO) . Bij de leerlingen is er veelal sprake van een disharmonisch profiel, de cognitieve ontwikkeling is hoger, dan de sociaal-emotionele ontwikkeling
Voorbeelden kunnen zijn:

  • 1 op 1 begeleiding is altijd een tijdelijke setting waarin gewerkt wordt aan voorwaarden die gericht zijn op terugplaatsing binnen cluster 3.
  • De ontwikkeling van de leerling stagneert in de huidige onderwijssetting
  • In het voortraject is zichtbaar dat ontwikkelen en leren een mogelijkheid is.
  • De leerling functioneert (op dit moment) niet in groepsverband
  • De leerling heeft gedragskenmerken waarbij met andere voorwaarden het gedrag kan afnemen

Exclusie: wanneer de problematiek van binnenuit komt en niet te beïnvloeden is door externe voorwaarden en factoren

Wanneer u interesse heeft in dit project en wilt aanmelden kunt u contact opnemen met de projectleiders Jetty Anema (j.anema@kroonpad.nl ) en Gerda Bastiaan (g.bastiaan@cso-dezonnehoek).