Terug

Ouders gezocht voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad!

Ouders zijn belangrijke partners voor onze scholen. We vinden het belangrijk om hen nauw te betrekken bij ons onderwijs. Informeel, maar ook formeel. Zo heeft elke school een eigen medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een overkoepelende medezeggenschapsraad: de gmr.

De gmr van De Onderwijsspecialisten is een enthousiaste sparringpartner van het college van bestuur. In de gmr zitten zowel medewerkers van De Onderwijsspecialisten als ouders van leerlingen op een school van De Onderwijsspecialisten. Edith ter Hennepe is zo’n ouder die lid is van de gmr. Edith: “Dit is dé manier om actief betrokken te zijn bij het onderwijs van je kind.”

Ben of ken jij een ouder van een leerling op één van onze scholen? Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden voor onze gmr. Als ouder met een kind op één van de scholen van De Onderwijsspecialisten, heb je vast wel ideeën over allerlei onderwerpen die op onze scholen spelen.

Vind jij het belangrijk om mee te praten en denken over thema’s die belangrijk zijn voor al onze scholen? Zoals ouderparticipatie, privacy- en informatieveiligheid, financieel beleid en het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid? Word dan lid van de gmr! Bekijk de vacature op onze website.