Terug

Opnieuw samenwerking met Cultuur Oost en Introdans

Voordat de weergaloze voorstelling Special Forces van start ging, vond er een belevenisconferentie in het Amphion theater plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd ter ere van het 50-jarige bestaan van Introdans én de 8-jarige succesvolle samenwerking met De Onderwijsspecialisten.

Samen in samenwerking

In de afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen veel geleerd van elkaar, ze ontwikkelden een ‘know how’ waarbij cultuur en onderwijs elk jaar weer sterker verbonden worden. De opgedane kennis en ervaringen werden deze middag gedeeld met de aanwezigen.

Kennisroulette 

Geen saaie PowerPointpresentaties deze dag, maar korte, snelle en flitsende contactmomenten tussen de verschillende lagen van de samenwerking. Partners van Cultuur Oost, dansdocenten van Introdans, leraren van De Onderwijsspecialisten én leerlingen van Het Gentiaancollege stonden klaar om hun bijdrage of verhaal te delen. Zij ontvingen hun publiek in kleine groepjes, via een doordraaisysteem, Zo heeft iedereen dezelfde informatie en aandacht ontvangen. De middag verliep zoals verwacht: vlot en inspirerend.

De belevenisconferentie kende een paar markeermomenten. Zo werd de middag geopend en afgesloten door een explosie van creativiteit. Een professionele danser van Introdans zette de toon door een indrukwekkende expressieve dans, vreemde vriend Georges Lazakis sloot de middag af door een rake spoken word.

Op de volgende jaren!


Daarnaast werden er deze middag twee contracten ondertekend. Cultuur Oost en Introdans blijven de aankomende jaren partners van De Onderwijsspecialisten. “Door deze samenwerking kunnen onze organisaties zich samen inzetten voor kansengelijkheid en cultuureducatie voor kinderen in het speciaal onderwijs” deelt Sarah Heijse, directeur van Cultuur Oost, meteen na het ondertekenen.

Ondertekening samenwerking Introdans

Ook de samenwerking met Introdans blijft de aankomende jaren bestaan. Introdans zal met intrede van het nieuwe jaar een rijke leeromgeving voor De Onderwijsspecialisten zijn. Er wordt namelijk een heus Experience center gerealiseerd, waar de leerlingen en hun leraren in een deel van het jaar gebruik kunnen maken van de verschillende expertises van Introdans. Zoals elk jaar wordt deze samenwerking bekroond met een prachtige dansvoorstelling.

Nog even nagenieten, maar ook al genoeg om weer naartoe te leven!