Terug

Op De Toekomst vormen ouders en school samen een sterk team

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind is heel belangrijk. Juist ook voor de leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs.

Reden voor Caroline Vree en Paula Janssen, zorgcoördinator en directeur van vso De Toekomst, om een opleiding over ouderbetrokkenheid te volgen en daarmee aan de slag te gaan op school. Caroline Vree: “Wij vroegen ons af hoe we ouders het beste betrokken krijgen m.b.t. de samenwerking met school. Betrokken bij hun kind zijn ze al. Daar wilden we graag op verder bouwen.”

Paula Janssen: “Het is een misverstand te denken dat sommige ouders minder betrokken zijn dan andere ouders. Ouders zijn áltijd betrokken; het gaat om je kind, zo kostbaar in je leven.  Er zijn wel ouders die niet goed weten hóé ze betrokken kunnen zijn. Misschien vanwege een cultuur- of taalverschil of andere oorzaken.

Op De Toekomst is het belangrijk dat er een open sfeer is. Een sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. We hebben oog voor de barrières die er kunnen zijn.  We luisteren graag naar onze leerlingen en stimuleren hen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. We helpen hen op weg naar een goede toekomst.

Samenwerken met hun ouders is daarbij heel belangrijk. Daarbij werken we vanuit de relatie: ouders en leraren zijn sámen betrokken op de leerling. Elk schooljaar starten we met een startgesprek. Hiervoor nodigen we de leerling én zijn of haar ouders uit. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen. Het gesprek kent geen vaste vragenlijst, maar is gericht op onderwerpen die de leraren, leerling en ouders in kunnen brengen. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat de leerling en zijn of haar ouders nodig hebben.