Terug

NO WASTE op De Brouwerij: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Een mooi voorbeeld hiervan is het project NO WASTE: Een samenwerkingsverband tussen vso De Brouwerij, Rotary Oosterbeek en de gemeente Renkum. 

Gini Manting is initiatiefnemer van NO WASTE: “NO WASTE is de titel van een samenwerkingsverband tussen een vmbo school, een Rotaryclub en een gemeente. Samen beloven zij zich in te zetten leerlingen toegang te geven tot lokale, duurzame ondernemingen en organisaties. De school heeft hierin echt de leiding.

Gini, zelf werkzaam in het onderwijs én het bedrijfsleven, heeft in de praktijk gezien waar de behoefte ligt: “Docenten willen graag met leerlingen naar buiten, de school uit, maar vinden het vaak moeilijk om dat te organiseren. Het ontbreekt aan tijd of soms hebben ze het netwerk niet. Een Rotary heeft juist een enorm netwerk, draagt graag bij aan een mooiere wereld en zo krijg je de handen snel op elkaar. Met NO WASTE kunnen wij zorgen voor de verbinding tussen scholen, bedrijven en gemeente”.

Op vso De Brouwerij in Oosterbeek is men enthousiast over dit samenwerkingsverband. Trajectbegeleider Angelique Fleuren: “Bij de start van deze samenwerking hebben we de leden van de Rotary uitgenodigd op De Brouwerij. Na een presentatie over onze school en onze leerlingen hebben we gevraagd: waar zouden jullie ons bij kunnen helpen? Daar kwamen al heel concrete ideeën uit. Laatst is er bijvoorbeeld al een gastles over werken in de ICT verzorgd door twee leden van de Rotary. Dat was echt een hele leuke bijeenkomst.”

De samenwerking levert de leerlingen veel op. Angelique: “Het netwerk dat we al hebben, wil ik graag uitbreiden met bedrijven en connecties vanuit de Rotary. Zo vinden we weer nieuwe plekken voor (korte) stages en het uitstromen van onze leerlingen.”

Lees het hele artikel op de website van vso De Brouwerij: tinyurl.com/my4tjk3d

Lees meer verhalen over samenwerken voor inclusiever onderwijs