Terug

Met cultuuronderwijs werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden binnen het voortgezet speciaal onderwijs

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een kennis- naar een netwerksamenleving. Meer mensenwerk wordt gedaan door machines. Ook de manier waarop we cognitieve kennis vergaren en leren verandert.
Dit heeft invloed op de manier waarop we samen leven, werken en leren.
Om leerlingen hier goed op voor te bereiden is het belangrijk dat ze de vaardigheden en competenties die ze hiervoor nodig hebben structureel leren en oefenen in ons onderwijs. De vaardigheden van de 21e eeuw omvatten competenties die iedereen nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van nu en in de toekomst.
Dit betekent dat ook ons onderwijs hiervoor mogelijkheden moet creëren. Kinderen hebben 21 e eeuwse vaardigheden nodig. Deze competenties van de 21 e eeuw vormen de basis en de voorwaarden om te leren, zowel cognitief als persoonlijk (sociaal emotioneel).

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs in het (v)so zien wij als een vorm die het meest aansluit bij de leerlingen om hier te komen. Cultuuronderwijs ondersteunt de totale ontwikkeling van het kind en bereidt het voor op een leven vol plezier en kansen om te leren. Belangrijk is dat niet alleen de vakdocenten kunst en cultuur, maar juist ook het managementteam en de klassenleiding weten wat het belang van cultuuronderwijs is. Zo zullen zij zich mede-eigenaar gaan voelen voor het realiseren van cultuuronderwijs in hun klassen/stromen. Daarbij met name kijkend naar de wereld waarin de kinderen van nu leven en kijkend naar de competenties die zij daarbij voor de (nabije) toekomst nodig hebben.

Samenwerkingen Cultuurinstellingen

Om als scholen van De Onderwijsspecialisten, (v)so De Zonnehoek en CSO De Prinsenhof doelen te bereiken, zijn een aantal uitgangspunten van wezenlijk belang. Samenwerkingen opzetten met cultuurinstellingen in de regio zorgt voor verbinding, ook als het gaat om onze leerlingen een structurele vrijetijdsbesteding te bieden. Daarnaast helpt deze samenwerking om de uitgangspunten beschreven in het schema '21 e eeuwse vaardigheden' concreet vorm te geven.
Het voorstel is om hier, na de regio's Arnhem (Kunstbedrijf Arnhem), Zutphen (Muzehof), Doetinchem (De Gruitpoort) en Ede (Cultura), ook in Apeldoorn een start mee te maken.