Terug

Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De overheid en werkgevers- en werknemers organisaties hebben afgesproken meer werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook De Onderwijsspecialisten maakt zich sterk voor deze banenafspraak. We streven naar minimaal één werkplek per school of afdeling in 2024. Dat zijn er 30 meer dan nu.

De afgelopen jaren vonden (mede) dankzij de banenafspraak al verschillende mensen een werkplek bij De Onderwijsspecialisten. Dat zijn jongeren, waaronder oud-leerlingen, voor wie de banenafspraak een kans is om werkervaring op te doen. Maar ook ouderen, die wat hulp nodig hebben om terug te keren in het arbeidsproces. ‘Als je hen de tijd en ruimte geeft die ze nodig hebben, ontdek je wat voor pareltjes deze medewerkers zijn’, zegt arbeidsdeskundige Richard Brenkman.  

Naar een nieuw normaal

Op dit moment heeft De Onderwijsspecialisten 19 mensen in dienst die vallen onder de banenafspraak. Maar daar kon nog wel een tandje bij, vertelt Richard: ‘Ook om concreet vorm te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid en als voorbeeld voor de organisaties die we zélf benaderen voor stage- en werkplekken voor onze leerlingen.’ De Onderwijsspecialisten wil de invulling van de banenafspraak dan ook tot een “nieuw normaal” maken. Kwartiermaker Arnold Bakker formeert daartoe het team Inclusie, waarmee hij directeuren en afdelingsmanagers structureel gaat ontzorgen.

Van complex naar match

Die bovenschoolse ondersteuning is hard nodig, want er komt veel kijken bij de banenafspraak, vertelt Arnold: ‘Alleen al de wet- en regelgeving is een enorme uitdaging. Daar komt bij dat de kandidaten allemaal een andere achtergrond hebben. Dat betekent wisselend schakelen met gemeente, uwv, re-integratiebureaus, sociale ondernemingen en bijvoorbeeld het werkgeversservicepunt. En dan moet het financieel ook nog haalbaar zijn. Zie dan maar eens dé match te vinden.’

Arnold Bakker

Arnold Bakker

Springplank naar de toekomst

De droom is om op iedere school minstens één plek te creëren voor mensen die vallen onder de banenafspraak. Arnold: ‘We willen hen een springplank naar de toekomst bieden: met goede begeleiding stromen deze medewerkers vaak door naar een vast contract, een externe werkgever of ze kiezen voor een vervolgopleiding.’

Rustig wennen, dan groeien

Binnen De Onderwijsspecialisten werken al verschillende medewerkers via de banenafspraak. Linde Stadhouders is één van hen: ‘Ik ben opgeleid als onderwijsassistent, maar door cerebrale parese ben ik links wat minder flexibel en kan ik ook niet te veel informatie in één keer verwerken. Als facilitair medewerker bij Het Prisma kan ik rustig wennen, leren van mijn begeleiders, mijn zelfvertrouwen vergroten, steviger in mijn schoenen komen te staan: stap voor stap de toekomst in.’