Terug

Let's go SummerSCool

De scholen van De Onderwijsspecialisten merken dat veel leerlingen ‘last hebben’ van het thuiszitten. Leerlingen voelen zich eenzamer, zijn minder weerbaar en sporten ook veel minder. Het ‘normaal’ contact maken met elkaar is erg lastig vanwege de geldende maatregelen. Om leerlingen toch structuur en uitdaging te kunnen bieden is het programma ‘SummerSCool’ ontwikkeld.

SummerSCool is een programma dat wordt aangeboden op een aantal scholen van De Onderwijsspecialisten; so De Ommezwaai en vso Briant College in Arnhem en so De Fonkel en vso Vester College in Ede.

Het SummerSCool programma wordt verzorgd door ‘vreemde vrienden’. Deze vreemde vrienden komen niet direct uit het onderwijs en zijn bijvoorbeeld (top)sporters, rappers of theatermakers en bieden de leerlingen een programma aan wat aansluit op de behoeftes en mogelijkheden van leerlingen. Op deze manier bieden we de leerlingen passend en uitdagend onderwijs aan. Eén van deze ‘vreemde vrienden’ is Georgios Lazakis, o.a. bekend van Kyteman’s Hip Hop Orkest. Hij geeft ‘urban’ lessen (rap/hiphop/dance) aan leerlingen van De Ommezwaai in Arnhem (zie foto).

Het programma SummerSCool sluit tevens aan op de visie van De Onderwijsspecialisten met betrekking tot het  ‘Anders Organiseren’ van het onderwijs. Andere onderwijstijden, de inzet van vreemde vrienden, de klassen op een andere manier organiseren én onderwijs aanbieden dat echt past bij onze leerlingen, is de uitdaging waar we de komende jaren voor staan en gaan.