Terug

Jaarverslag 2023: blik mee terug op het afgelopen jaar

Vandaag publiceren wij ons jaarverslag en jaarrekening over 2023. We leven in een dynamische tijd met veel maatschappelijke, politieke en economische uitdagingen. Dit is in 2023 niet veranderd. We hebben nog steeds te maken met de impact van corona, de hoge inflatie, de krappe arbeidsmarkt en de onzekerheden als gevolg van oorlogen.

Met trots zien we de enorme veerkracht van onze scholen en ons collectief om onder moeilijke omstandigheden (de nasleep van corona, het lerarentekort, de aanhoudende instroom van leerlingen) weer bezig te zijn met ambitieuze plannen voor de toekomst. Op collectief niveau gaven we invulling aan ons Koersplan, vertaald naar programmatisch werken en op schoolniveau in jaarplannen.

We zijn trots op ons sterke interne netwerk, waarin we van en met elkaar leren. Samen elke dag een beetje beter! Dat kan alleen in verbinding met leerlingen, ouders en al onze maatschappelijke partners. Zo brengen we samen een volgende generatie tot ontwikkeling!

Bekijk het jaarverslag en de factsheets op onze website