Terug

Jaarverslag 2020 | In verbinding

Met veel plezier bieden we u ons jaarverslag 2020 aan. Een jaar dat werd gedomineerd door corona met veel beperkingen voor onze leerlingen en onszelf. Het was een jaar dat ons stilzette, voortjoeg, uitdaagde, verbaasde, uitputte en verwonderde.

Onderweg en in beweging

In dit jaarverslag laten we zien waar onze focus lag, en nog steeds ligt. Ieder onderwerp gaat gepaard met een verhaal uit de onderwijspraktijk. Ze staan symbool voor de vele kleine en grote verhalen waarover we binnen De Onderwijsspecialisten in gesprek zijn. Want we zijn nog lang niet uitverteld.

Dank aan alle Onderwijsspecialisten en partners

We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het behalen van deze resultaten. Alle medewerkers die elke dag hun betrokkenheid laten zien en hun expertise inzetten om onze leerlingen het beste onderwijs te bieden. Maar ook onze partners. Want alleen samen laten we elk kind groeien.

Bekijk ons jaarverslag