Terug

Inspectie beoordeelt bestuur van De Onderwijsspecialisten met ‘goed’

Kwaliteitsadviseur Linda Geerlings reageerde in eerste instantie neutraal op de beoordeling ‘goed’ van de Onderwijsinspectie. “Met de score waren we eigenlijk helemaal niet zo bezig, we wilden de Inspectie gewoon meenemen in waar we mee bezig zijn”. Pas later kwam het besef. De beoordeling ‘goed’ is slechts weggelegd voor 4% van de besturen in speciaal onderwijs. Dit is een pluim van jewelste. Niet alleen voor het bestuur van De Onderwijsspecialisten, maar voor alle medewerkers die ieder op hun manier bijdragen aan goed onderwijs.

Uitgesproken vertrouwen van de Inspectie

De Inspectie beoordeelde de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van De Onderwijsspecialisten. Vijf scholen werden bezocht bij wijze van steekproef en er is de afgelopen weken uitgebreid met bestuur, directeuren en medewerkers gesproken. Onze 'visie, ambities en doelen' zijn als voldoende beoordeeld. Onze 'uitvoering en kwaliteitscultuur' en 'evaluatie, verantwoording en dialoog' kregen beiden een goed. Hennie Loeffen van het college van bestuur: “De Inspectie spreekt hiermee uitdrukkelijk het vertrouwen uit dat we de dingen goed met elkaar organiseren en oppakken”.

Opvallend in alle lagen van De Onderwijsspecialisten

Onze congruente manier van werken is de Inspectie opgevallen. ”Van de Raad van Toezicht tot in de klassen op scholen, overal en in alle lagen van de organisatie, voeren we het goede gesprek over wat we doen, wat er beter kan, en hoe we van elkaar kunnen leren”, vertelt Astrid Berendsen van het college van bestuur. Deze beoordeling van het bestuur straalt dan ook af op ál onze scholen. Lianne Lindeman, directeur van De Rabot: “De Inspectie heeft bij ons meerdere lessen bezocht en met leraren en onderwijsassistenten gesproken. Wat wij hier hebben laten zien, klopt met wat het bestuur de Inspectie vertelde. Dat zegt ook ons dat we inderdaad op één lijn zitten. Het klopt wat we hier op school doen. Dat is heel fijn”.

Door op onze koers richting inclusiever onderwijs

Vanuit ons koersplan Samen met jou werken we aan inclusiever onderwijs. Astrid: “We weten nu dat we gewoon dóór kunnen met de ontwikkelingen die we in gang hebben gezet. Dat is goed voor onze leerlingen. Het is ook goed voor onszelf want juist in die ontwikkeling zit onze passie en energie. We nemen ook leerpunten mee uit het inspectiebezoek. Zo hebben we een programmalijn Sterke scholen, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wat verstaan wij daar onder, en waar willen we naartoe?” Hennie: “We kunnen hierin duidelijk vertrouwen op onze eigen kracht, en op onze eigen normen. Want ook al vindt de Inspectie dat het al goed gaat, wij vinden met elkaar dat het beter kan”.

En nu weer ‘gewoon’ aan het werk

In de coronaperiode werd het onderwijs sterk bepaald door crisismanagement. De afgelopen lente kwam daaraan gaandeweg een einde. Net op dat moment kondigde de Inspectie haar vierjaarlijkse bezoek aan. Dat was wel even slikken. Lianne: “In de afgelopen jaren is door corona ook een heleboel werk blijven liggen. Voor de Inspectie wil je dat natuurlijk op orde hebben. Dat was even hard doorwerken de afgelopen maanden, maar die inhaalslag wil je als school ook gewoon maken. Niet alleen voor de Inspectie, maar vooral ook voor het team en de leerlingen. Nu we ook dit achter de rug hebben, gaan we weer lekker aan de slag!” 
Het kan niet anders of Astrid vult aan: “Samen met jou!”.

Houden we contact?

De Onderwijsspecialisten houden je ook op de hoogte via LinkedIN, Facebook, Twitter of Instagram. Leuk als je ons volgt.

#deonderwijsspecialisten
#speciaalonderwijs
#inclusieveronderwijs
#samenmetjou

Bekijk, lees of download ons koersplan Samen met jou