Terug

In kleine stapjes van vso naar vervolgonderwijs dankzij de Brouwerijklas

De overstap van het vso naar regulier vervolgonderwijs is vaak groot. Om de overstap haalbaar te maken, is vso De Brouwerij de samenwerking met het Olympus College aangegaan. De zogenaamde ‘Brouwerijklas’ op het Olympus College is er voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Kunnen leerlingen de overstap maken naar regulier vervolgonderwijs? Dan doen ze dat in kleine stapjes.

Cas (16) is één van de leerlingen die deze overstap maakte. Hij zat op so De Brouwerij (nu Floriant), ging verder op vso De Brouwerij en zit sinds kort in vwo 4 van het Olympus College. Zijn moeder, Maaike Donderwinkel, vertelt over deze overstap: “Dat de Brouwerijklas op het Olympus College er was, heeft alle verschil gemaakt. Zo heeft hij zich geleidelijk kunnen ontwikkelen. Stapje voor stapje heeft hij zich steeds verder in het Olympus College kunnen onderdompelen.”

De schoolloopbaan van Cas startte op een reguliere basisschool, maar de overstap naar het speciaal onderwijs werd al snel gemaakt. Terwijl hij op sociaal-emotioneel gebied de nodige ondersteuning nodig had, vormde de lesstof voor hem geen enkel probleem. Maaike: “Hij vond school vaak saai en gaf aan dat hij er alleen dingen hoorde die hij allang wist. Vanaf de brugklas op vso De Brouwerij hebben we samen met de gedragswetenschapper gezocht naar mogelijkheden om extra uitdaging voor hem te creëren op school. Maar ook daar ging hij nog steeds met twee vingers in zijn neus doorheen.”

Met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs kwam Cas in de Brouwerijklas op het Olympus College terecht. Ook daar hoeft hij weinig moeite te doen voor het leren. Maaike: “Wij merkten aan Cas dat hij best nog meer aan kon, maar de leraren van De Brouwerij waren nog wat aan de voorzichtige kant. Toen ze echter ook zagen dat het goed ging met Cas, hebben we samen nagedacht over zijn overstap naar het Olympus College. Zo ging hij, voorsorterend op deze stap, informatica als extra vak volgen. Ook biologie volgde hij alvast op vwo-niveau. De teamleider van De Brouwerij heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Zij heeft steeds de bruggen gelegd en afspraken gemaakt met het Olympus College. Ook vanuit het Olympus College is er volop met ons meegedacht. Dat beide scholen onder één dak zitten, helpt natuurlijk enorm.”

Uiteindelijk heeft Cas de stap gemaakt naar het vwo. Maaike: “In één keer van het kleinschalige van De Brouwerij naar het grootschalige Olympus College, had niet gewerkt. Langzaam, geleidelijk door het jaar heen, hebben we nu stappen kunnen zetten. Stappen die we zonder deze opbouw nooit gedurfd zouden hebben. We zijn blij dat Cas nu op zijn plek zit. We krijgen een ontspannen jongen terug uit school.”

Lees meer verhalen over onze stappen naar inclusiever onderwijs!