Terug

In dialoog over anders organiseren en bevoegdheden: “Samen goed onderwijs maken”

Bij de invulling van vacatures voor leraren merken we steeds meer dat er sprake is van een lerarentekort. Het is moeilijk om goede professionals te vinden. En de komende jaren zal dat niet makkelijker worden. Bij De Onderwijsspecialisten onderzoeken we daarom op verschillende manieren hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.

Gisteren voerden we op vso De Toekomst het gesprek met afgevaardigden van de vakbonden (AOb en FvOv), de Vereniging Hogescholen en de GO-raad over manieren om het onderwijs anders te organiseren. Want hoe mooi de plannen ook zijn: op de school moet in de praktijk blijken of de onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt, en of de manier van werken aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Zo zijn we in september 2022 gestart met een pilot rondom het supervisiemodel. Een manier om te onderzoeken of we het onderwijs op een andere manier kunnen organiseren, waarbij we onze leraren gerichter inzetten en beter gebruik kunnen maken van onze bekwame onderwijsondersteuners en andere professionals.

Binnen het supervisiemodel heeft een bevoegde leraar de supervisie over twee klassen, waarbij zijn of haar tijd wordt verdeeld over deze twee klassen. Voor elke klas staat daarnaast een onderwijsondersteuner die mede de dagelijkse aansturing van de klas op zich neemt. Dit onder aansturing en verantwoordelijkheid van de leraar. Deze onderwijsondersteuner heeft een relevant hbo-diploma, zoals SPH, Pedagogiek, Ad PEP of post EMB. De leraar is en blijft verantwoordelijk voor het OPP en het programma en voert zelf ook een deel van het programma uit, met name op het gebied van basisvaardigheden.

De pilot vindt plaats op vso De Toekomst: een school voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die beschikken over beperkte cognitieve mogelijkheden. Ze hebben belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of een ernstige meervoudige beperking. De Toekomst biedt deze leerlingen een stoere, uitdagende en veilige omgeving om te leren en te leven. Paula Janssen, directeur van vso De Toekomst: “Samen goed onderwijs maken, medewerkers binden en boeien én leerlingen helpen ontwikkelen, dat werkt in het supervisiemodel op De Toekomst.”

Naast het feit dat het anders organiseren van het onderwijs een oplossing is voor het personeelstekort, geloven we dat de kwaliteit van het onderwijs nog beter kan worden door meer verschillende bevoegde of bekwame professionals in de school te halen. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van tweedegraads leraren voor groepslessen, praktijkinstructeurs met een pedagogisch didactisch getuigschrift en mensen met een relevant HBO diploma, aangevuld met een post EMB of LACCS opleiding in de lagere leerroutes. Het doel van het inzetten van leraren én bekwame professionals is om kwalitatief goed onderwijs vorm te geven, dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Het gesprek over bevoegdheden en anders organiseren was waardevol. Bestuurder Hennie Loeffen: “We kijken terug op een nuttig bezoek. De gasten van de vakbonden, de Vereniging Hogescholen en de GO-raad waren erg blij dat ze in de praktijk konden zien hoe er in het gespecialiseerd onderwijs gewerkt wordt. We hebben goed over kunnen brengen hoe wij binnen De Onderwijsspecialisten de kwaliteit van ons onderwijs verder (willen) verbeteren en hoe we daarbij ook rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt. Hopelijk heeft dit bezoek een goede invloed op het verdere proces om de afspraken over de bevoegdheidseisen in het gespecialiseerd onderwijs te verbreden. Vanuit onze praktijk weten we immers dat de vormen die wij al inzetten van meerwaarde zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs.”  

Lees meer verhalen over onze zoektocht naar inclusiever onderwijs