Terug

Hoe het Gentiaan College kijkt naar inclusiever onderwijs

Hendrien Zijlstra-Hilbrands is directeur van het Gentiaan College in Apeldoorn. Het nieuwe koersplan Samen met jou van De Onderwijsspecialisten geeft de koers aan voor de komende jaren, een koers op weg naar inclusiever onderwijs. Hoe kijkt Hendrien daar tegenaan? 

Inclusiever onderwijs in Apeldoorn

“Mijn droom is om ons restaurant tussen de middag ook te openen voor buurtbewoners” trapt Hendrien af. "We investeren enorm om ‘de buitenwereld’ binnen onze school te halen, en vice versa. We zijn een school midden in de wijk. We gaan graag met leerlingen op pad en nodigen ze continu uit om midden in de samenleving te staan. Ook werken we nu enkele jaren samen met een reguliere middelbare school in Deventer. Met de inzet van onze medewerkers worden leerlingen goed begeleid, zodat ze langer op hun school kunnen blijven.

Ook op andere manieren geven we invulling aan inclusiever onderwijs. Zo volgen tweede- en derdejaars vmbo-leerlingen technieklessen in het reguliere onderwijs. Ons trajectbureau is heel actief. Zij begeleiden leerlingen tijdens stages en trekken bedrijven aan voor stageplekken. Ook een mooi voorbeeld: in december maken we kerstbroden en delen die uit in de buurt. Dat wordt heel erg gewaardeerd door onze wijkbewoners".

Waar we het voor doen

Hendrien vervolgt: "Inclusiever werken vraagt best veel van medewerkers. Het kost tijd en energie. Met jongeren op pad gaan is nog best een uitdaging. De fietstocht ergens naartoe is al bijna een schoolreis op zich. De een kan niet goed sturen, de ander heeft geen fiets en weer een ander kan niet remmen. Dat is een hele onderneming die best veel van medewerkers vraagt. Maar het levert zo veel op. Zo zijn enkele leerlingen nu als stagiair actief binnen een zorgcentrum waar senioren wonen. Ze helpen met kleine zorgtaken. Mooier kan bijna niet!"

Houden we contact?

De Onderwijsspecialisten houden je ook op de hoogte via LinkedIN, Facebook, Twitter of Instagram. Leuk als je ons volgt.

#deonderwijsspecialisten
#speciaalonderwijs
#inclusieveronderwijs
#samenmetjou

Ons koersplan

Onze strategische koers is van ons allemaal. Of je nu leerling, ouder, leerkracht, directeur, bestuurder, beleidsmedewerker, agent, zorgverlener of burgemeester bent. En het gaat over één van de belangrijkste dingen in het leven: meedoen.

Bekijk, lees of download nu ons koersplan