Terug

Gezonde samenwerking Het Hofpark en De Prinsenhof

Sinds twee jaar delen de Apeldoornse scholen Het Hofpark en De Prinsenhof één schoolgebouw. Het Hofpark is een school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling; De Prinsenhof is een school voor speciaal basisonderwijs. “Er wordt inhoudelijk samengewerkt om nóg beter maatwerk te kunnen bieden en de leerlingen die ondersteuning te geven die nodig is”, aldus de directie van de scholen.

Hoe werken de scholen samen?

Gezondheid is voor beide scholen een belangrijk thema, dat zich bovendien uitstekend leent voor samenwerking. Wendie Busschers is vakleerkracht Bewegingsonderwijs en speelpleinbegeleider Beweeg Wijs op beide scholen. Zij vertelt: “Vorige week deden we voor het eerst samen mee met het nationaal schoolontbijt, een initiatief dat mooi aansluit bij ons thema Gezonde school. We kozen voor een actieve start: alle klassen én het personeel liepen in drie shifts, aangemoedigd door muziek, de daily mile. En daarna lekker genieten van de gezonde heerlijkheden van het Nationaal schoolontbijt.”

Leerlingen bij het schoolontbijt

Leerlingen bij het schoolontbijt

Wat vinden de leerlingen?

De gezamenlijke deelname aan het ontbijt was een schot in de roos, volgens één van de leerlingen: “Juf, ik heb nog nooit zo lekker gegeten!” Beide scholen zijn bovendien weer ingeloot voor gratis schoolfruit. Ze krijgen drie keer in de week afwisselende fruitsoorten om uit te delen als gezond tussendoortje. Eén leerling heeft die vitaminerijke brandstof extra nodig, want die beperkt zich niet tot de wekelijkse daily mile: “Ik ga op vrijdag altijd free runnen, twee uur want één uur is niets voor mij.”

 

Verbinding school, sport en cultuur

Danny Bekkers is vakleerkracht Bewegingsonderwijs én combinatiefunctionaris. Hij brengt de scholen en sport en cultuur met elkaar in verbinding. Danny: “Wendie en ik hebben als gymleerkrachten een filmpje gemaakt voor ouders en leerlingen, met daarin alle activiteiten die we vanaf dit jaar samen doen. Vanuit Special Heroes Art zijn dat clinics voor sport en bewegen, bijvoorbeeld boksen en free runnen. Daarnaast zijn er voor Kunst en Cultuur workshops die toewerken naar een voorstelling in Gigant begin volgend jaar.”

Samen bewegen op het schoolplein

Samen bewegen op het schoolplein

De scholen zetten sportiviteit bovendien in als beloning voor positief gedrag, vertelt Wendie lachend. “De kinderen kunnen gouden muntjes sparen voor een (groeps)beloning om bijvoorbeeld zelf een gymles te bedenken of een extra momentje buiten spelen. Als individuele beloning wordt soms een dagje meelopen met de gymleerkracht gekozen.

Het Hofpark en De Prinsenhof bieden allebei een klimaat waarin positief stimuleren van gedrag en het welbevinden van de leerlingen voorop staat. De twee scholen doen dat vanuit de waarden respect, veiligheid en zelfstandigheid. De leerlingen leren met en van elkaar en krijgen door de samenwerking tussen de twee scholen nóg betere begeleiding. De teams hebben veel expertise in huis en werken daarnaast nauw samen met bijvoorbeeld Kentalis, Intraverte, logopedie, fysiotherapie en at.groep-Zorg.