Terug

Feestelijke opening Cultuur@CruyffCourts op so Lichtenbeek

Op 27 september vond de feestelijke opening van Cultuur@CruyffCourts op het Cruyff Court van Lichtenbeek plaats. Naast de openingsact van freestylefootballer Nasser El Jackson waren er allerlei workshops voor de leerlingen. De workshops werden gegeven door Circus Stoffel, theater Koppig, Dans je Fit en Tudor Muziek, acte de préséance. Tijdens de opening waren de wethouders Jan van Dellen en Hans de Vroome van de gemeente Arnhem en vertegenwoordigers van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Johan Cruyff Foundation, so Lichtenbeek en De Onderwijsspecialisten aanwezig.

Cultuur@CruyffCourts binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs
Cruyff Courts zijn o.a. veilige ontmoetingsplekken op speciaal onderwijs scholen waar leerlingen kunnen sporten. Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van hun bed. Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rap, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Tevens wordt de drempel naar structurele deelname verlaagd doordat de culturele lessen worden gegeven door cultuuraanbieders en buurtsportcoaches uit de wijk. 

Partners C@CC
Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De VriendenLoterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn. Zo steunt zij maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven en geeft zij bekendheid aan hun werk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Met hulp van het LKCA wordt de duurzame en structurele doorstroom naar reguliere lessen gemonitord. We werken nauw samen met landelijke partners die het lokale aanbod kunnen verzorgen waarbij onder andere 'Iktoon' bijdraagt aan de publiciteit.