Terug

De Week van Inclusief Onderwijs: leerlingenparticipatie

Wat is er nodig om van inclusief onderwijs de norm te maken? Daar gaat het over tijdens de Week van Inclusief Onderwijs. In vier sessies wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de ‘Routekaart naar inclusiever onderwijs’.

Vandaag gaat het over het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs. De Onderwijsspecialisten geven onderwijs vóór maar vooral mét de leerlingen. We vinden het van groot belang dat de leerlingen op onze scholen gehoord worden. Zo zijn er op veel scholen van De Onderwijsspecialisten leerlingenraden waarin veel belangrijke zaken worden besproken. Ook op Het Kroonpad nemen ze het thema ‘Samen met leerlingen’ enorm serieus. Er is zelfs een junior teamleider aangesteld.

Junior teamleider

Vso leerling Lars, inmiddels 18 jaar, maakt al twee schooljaren deel uit van het managementteam. Hij heeft de functie ‘junior teamleider’ en helpt met allerlei taken binnen school. Lars heeft destijds gesolliciteerd voor junior teamleider vanwege het ontbreken van een teamleider op Het Kroonpad. Lars had een sollicitatiebrief geschreven met behulp van pictolezen en is vervolgens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Na een zorgvuldige procedure is hij destijds aangesteld. Sindsdien is hij van grote waarde voor de school. Zo heeft hij samen met Ellen Oostenrijk, directeur van Het Kroonpad, Maxima ontmoet en het muziekakkoord namens alle schooldirecteuren in Nederland ondertekent. Daarnaast heeft hij meegedaan aan het promotiefilmpje van het vso diploma. Naast al deze erebaantjes, is hij ook voorzitter van de leerlingenraad en helpt hij de huidige teamleider op woensdag met teamleiderstaken. Dit zijn taken als: controleren of de gangen netjes zijn, post weg brengen en zelftesten uitdelen. Ook begroet Lars iedere ochtend de leerlingen, ouders en buschauffeurs bij binnenkomst.

Discofeest en een tostidag

Op Het Kroonpad is er ook een actieve leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van verschillende groepen die één keer in de twee maanden een overleg hebben met de directeur. Onder het genot van een kopje warme chocolademelk worden dan belangrijke schoolaangelegenheden besproken. De leerlingenraad maakt ook hun wensen kenbaar, denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van buitenspelmateriaal en het inzetten van regels binnen de school.

Vorig schooljaar was het voor de leerlingenraad van groot belang dat er een extra tostidag moest komen en een groot discofeest. Komend schooljaar zal de leerlingenraad verder betrokken blijven bij de uitvoering van het nieuwe schoolplan. Lars heeft de visualisatie inmiddels al grondig bekeken en zijn handtekening gezet onder het jaarplan, ter goedkeuring.