Terug

De week van inclusief onderwijs: auditieve beperking

Wat is er nodig om van inclusief onderwijs de norm te maken? Daar gaat het over tijdens de Week van Inclusief Onderwijs. In vier sessies wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de ‘Routekaart naar inclusiever onderwijs’.

Vandaag gaat het over het recht op onderwijs voor leerlingen met een auditieve en visuele beperking. Samen onderzoeken we de knelpunten, oplossingsrichtingen en succesfactoren rond het onderwijs aan dove of slechthorende, blinde of slechtziende leerlingen. Ook binnen het gespecialiseerd onderwijs zijn deze vragen aan de orde. De Onderwijsspecialisten wil zo inclusief mogelijk onderwijs bieden, en zoekt naar de beste oplossingen voor deze leerlingen. Bijvoorbeeld op De Blink waar Niels, dankzij een “Roger” met volle enthousiasme meedraait met de lessen.

Leerling Niels

Niels krijgt les op de instroomklas van vso De Blink. Deze positieve, grappige en enthousiaste leerling is altijd in voor een lolletje. Niels houdt ook van duidelijkheid en is niet te verlegen om de nodige vragen te stellen tot het antwoord voor hem goed is. Daarnaast heeft Niels ook toevallig het Kabuki Syndroom, en helaas komt hier vaak gehoorbeperking bij voor.

Roger vergeten

In de klas zit Niels in goed zicht van de leraar, zo is direct contact mogelijk. Daarnaast maakt hij gebruik van een “Roger”, dit is een microfoon voor de leraar die direct op het gehoorapparaat van Niels is aangesloten. Melle, onderwijsondersteuner ziet Niels wel eens dromerig om zich heen kijken, maar als Melle hem een vraag stelt komt er vaak meteen een enthousiast antwoord terug. “Elke schooldag komt Niels binnen met dezelfde grap. Hij is “Roger” vergeten.” Gelukkig valt dat tot noch toe elke keer weer mee en kan Melle gewoon weer duidelijk communiceren met alle leerlingen in de klas.

Op De Blink

Als Niels iets niet verstaat vraagt hij je vaak om het nog eens te herhalen, soms vragen de leraren voor de zekerheid of hij het goed heeft kunnen volgen. Ook de leerlingen van De Blink moeten heel af en toe wat herhalen maar dat vinden ze helemaal niet vervelend. Op vso De Blink accepteert iedereen elkaar gewoon zoals die is.