Terug

De Onderwijsspecialisten in gesprek met de inspecteur-generaal van het Onderwijs

Samen voor inclusiever onderwijs voor iedere leerling. Daar staan we als De Onderwijsspecialisten voor. Daarom blijven we het goede gesprek voeren met alle partijen die bij het onderwijs betrokken zijn. Ook de Inspectie van het Onderwijs is daarin een belangrijke gesprekspartner.  

Ervaringen delen 
Op woensdag 7 juni gingen we daarom in gesprek aan met Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs. Dit gesprek vond plaats op Lichtenbeek. Tijdens deze inspirerende en indrukwekkende dag deelden Alida Oppers, haar collega's, Hennie Loeffen en Astrid Berendsen en de collega’s van Lichtenbeek ervaringen met elkaar over de kaders van het scholentoezicht. Doel van het gesprek: De praktijk van het speciaal onderwijs te belichten als het gaat over basisvaardigheden en de frequentie van scholentoezicht. Zo hopen we met onze specifieke kennis en expertise bij te kunnen dragen aan de taakinvulling van de Onderwijsinspectie richting ministerie en politiek. 

Kijkje in de klas 
Na een korte introductie bracht een deel van het gezelschap een bezoek aan een tweetal klassen; de Walvissen (een kleuterklas) en klas Mars (leerroute 5, 6 en 7, met schoolverlaters). Bij de Walvissen ging het over het belang van basisvaardigheden en de samenwerking van Lichtenbeek met Stichting Milo. Stichting Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor ondersteunde communicatie. Bij klas Mars werd lesgegeven over taal en burgerschap. Het was een mooie leerzame ochtend. Met een half uur werd er een kort inkijkje gegeven in de manier van lesgeven.  

Tijdens de lunch was er ruimte voor een open, informeel gesprek. Niet alleen tussen De Onderwijsinspectie en het college van Bestuur, maar ook collega's van Lichtenbeek waren hierbij aanwezig. 

Terugkijken op een geslaagd gesprek 
Op de vraag hoe de ochtend was ervaren, zei Alida Oppers “Het was overweldigend om te zien wat een enorme verschillen er zitten tussen leerlingen. De Walvissen klas die leert communiceren versus de Mars klas met schoolverlaters. Daar zitten ook leerlingen tussen die hun plek vinden in het regulier onderwijs. Leraren zijn de architecten van het onderwijs en dat is hier heel erg zichtbaar. Jullie staan hier met zoveel toewijding en alles is zo goed georganiseerd voor al die verschillende soorten leerlingen.”  

Er werden bijzondere verhalen gedeeld uit de praktijk. Hennie Loeffen sprak over het zoeken naar evenwicht tussen wat je aanbiedt en wat een leerling aankan, de dagelijkse afweging die telkens opnieuw gemaakt moet worden. De kaders die gesteld worden door de Onderwijsinspectie zijn helder, maar de nuance ligt ook bij de mogelijkheden die er zijn. ”We moeten weer terug naar het kind”, aldus Astrid Berendsen. “Dat is een simpele gedachte, maar in de praktijk is dat vaak heel moeilijk vanwege alle verschillende systemen en problemen die er zijn.” 

Samen kijken we terug op een mooie en leerzame ochtend waarin we samen het goede gesprek hebben gevoerd over de balans tussen wet- en regelgeving en de praktijk. “Blijf doen wat jullie hier doen. Houd vast aan de ambitie die hier is om het elke keer weer beter te doen", aldus Alida Oppers. Wij zijn blij dat we als De Onderwijsspecialisten hebben kunnen laten zien wat we doen. Zoals verwoord door Astrid Berendsen: “Echte verhalen die ervaar je en voel je”.