Terug

De Onderwijsspecialisten en DeBasisFluvius vragen eigen leerlingen om advies passend onderwijs

De Onderwijsspecialisten en DeBasisFluvius hebben hun leerlingen uitgenodigd mee te denken over een belangrijk vraagstuk dat hen bezighoudt. In een bijeenkomst met hun eigen Raad van Kinderen Arnhem stelden zij hen de vraag: 'Hoe kan iedereen binnen De Onderwijsspecialisten en DeBasisFluvius er op school voor zorgen dat iedere leerling gezien wordt?'

De Onderwijsspecialisten en DeBasisFluvius (regulier onderwijs) werken sinds dit schooljaar samen om een eigen Raad van Kinderen Arnhem op te richten, in samenwerking met Missing Chapter Foundation. Astrid Berendsen, bestuurder De Onderwijsspecialisten: “Kinderen kijken vaak op een andere manier naar problemen dan volwassenen, dat kan heel waardevol zijn. Daarnaast praten wij teveel over kinderen en nog te weinig met kinderen. Dat willen we beter doen.”

In de Raad werken leerlingen uit het speciaal en het regulier onderwijs samen aan het vraagstuk waar de bestuurders ’s nachts van wakker liggen: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat iedere leerling op school gezien wordt?

Vanuit het kind

Sinds de invoering van de wet Passend onderwijs staan De Onderwijsspecialisten en DeBasisFluvius voor de uitdaging om voor iedere leerling in de regio een passende plek in het onderwijs te vinden. Een plek die past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. “Een ingewikkelde opdracht", zegt Sylvia Veltmaat, bestuurder van DeBasisFluvius. "Want hoe zorgen we ervoor dat we vanuit talenten en mogelijkheden het onderwijs organiseren? Dit vraagt van scholen dat er altijd gewerkt wordt vanuit het kind. Iets wat zij in de praktijk niet altijd als haalbaar ervaren. We kijken uit naar welke ideeën onze Raad van Kinderen Arnhem hierover heeft.”

Gezien worden

Negentien leerlingen van scholen de Ommezwaai, SO De Brouwerij, Lichtenbeek, De Vaart, de Julianaschool en De Witte Vlinder gaan zich daarom de komende tijd buigen over deze vraag. Ze gaan zich verdiepen in het onderwerp ‘gezien worden’, op bezoek bij beide organisaties en in gesprek met besluitvormers en medewerkers. Maar ze zullen ook elkaars scholen bezoeken en beter met elkaar kennismaken. En waarom De Onderwijsspecialisten en DeBasisFluvius samen? Astrid Berendsen: “Om vanuit nog meer gezichten naar het vraagstuk te kunnen kijken. Zo ben ik ook benieuwd of er verschil zit in hoe leerlingen ‘gezien worden’ ervaren. Ervaart een leerling die extra ondersteuning nodig heeft dit anders dan een leerling die dit niet nodig heeft?”

De leerlingen uit de Raad van Kinderen Arnhem verwachten in mei 2020 hun onderzoek af te ronden en hun aanbevelingen aan de besturen te kunnen presenteren. Tijdens de aansluitende dialoogsessie gaan de bestuurders met de kinderen in gesprek om de inzichten achter de ideeën boven tafel te krijgen.