Terug

Coronabericht van De Onderwijsspecialisten

De volgende Coronagolf waart rond in Nederland. De persconferenties volgen elkaar sneller op en zo ook de overheidsmaatregelen. Alles om code zwart te voorkomen en medische hulp te kunnen blijven bieden, aan hen wiens leven er vanaf hangt. Aan iedereen wordt dringend gevraagd zich aan deze maatregelen te houden. Ook wij nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kunnen en willen niet anders.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De Onderwijsspecialisten houdt zich aan de richtlijnen van de overheid voor ons onderwijs. Soms is het ook voor ons zoeken naar hoe deze in de praktijk toe te passen én goed onderwijs te blijven geven. Op school, want dat willen we het allerliefst. Het coronacrisisteam van De Onderwijsspecialisten denkt dan steeds met onze scholen mee. Er zijn korte lijntjes met crisisteams van andere schoolbesturen en zorgpartners, en met GGD’s, PO-Raad en Sectorraad GO. Zij hebben op hun beurt weer contact met RIVM.

Wat betekent dit voor onze scholen?

Elke dag opnieuw wordt gekeken naar wat die dag (niet meer) mogelijk is. De veiligheid van onze vaak kwetsbare leerlingen en van onze medewerkers staat daarbij steeds voorop. Dat betekent elke dag opnieuw het aantal besmettingen inventariseren, oplossingen zoeken, advies inwinnen, aanpassen en betrokkenen informeren. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn we daarmee bezig. Hulde voor al onze medewerkers die geen andere keus hebben dan de maatregelen uit te voeren, ongeacht hun mening of privésituatie.

Wat betekent dit voor onze leerlingen en hun ouders

We begrijpen hoe moeilijk het kan zijn als uw kind (opnieuw) in quarantaine moet omdat er op school of thuis weer een besmetting is. Hoe lastig het voor u is om steeds maar weer te moeten aanpassen. Hoeveel onrust er thuis kan ontstaan als de regels van gisteren, morgen alweer anders zijn. Het is niet niks waar we in Nederland voor staan, de pandemie duurt láng. Hulde dus ook voor de veerkracht van al onze leerlingen, soms tegen wil en dank. En voor de vele ouders die ons steunen en die begrip blijven hebben voor de lastige besluiten die we moeten nemen. We hopen ook de komende periode op u te mogen rekenen.

We zorgen voor elkaar, we doen het voor elkaar, en we doen het samen!
Dank voor uw vertrouwen!