Terug

Convenant Kunst en Cultuur 2024-2028

Op 11 januari tekenden een groot deel van onze scholen en het bestuur opnieuw een convenant Kunst en Cultuur met zeven cultuurpunten uit de omgeving. Een belangrijk en feestelijk moment: met z’n allen zijn we helemaal klaar voor de tweede termijn van onze samenwerking. 
 
Passend bij het onderwerp was deze gelegenheid allesbehalve stoffig en saai te noemen. Dans maakte de zaal los want Introdans was In da House, Theater Oostpool opende de berenjacht, er ontstond een heus kazoo-orkest en samen met een ijsbeer werden de eerste handtekening gezet. Een echt startschot en viering van deze tweede samenwerkperiode van kunst en cultuur in ons onderwijs.
 
Inclusief onderwijs is een essentieel onderdeel van onze ambitie; volwaardig meedoen in de maatschappij. Cultuureducatie is daarbij onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Onderwijs moet niet alleen voorbereiden op het behalen van een kwalificatie maar ook voorbereiden op deelname aan het culturele en maatschappelijke leven. Via cultuureducatie leren zij zichzelf en de wereld ontdekken, kennen, zich ertoe verhouden en betekenis te geven.
 
Voortbordurend op het vorige convenant richten we ons voor de volgende jaren op borging van het kunst- en cultuureducatie in ons curriculum. Hiervoor werken wij graag samen met de cultuurpunten en Cultuur Oost. Vanuit onze gezamenlijke ambities werken wij aan inclusieve cultuureducatie, waarbij kunst & cultuur voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en vanzelfsprekend is. Het beloven (wederom) mooie, leerzame en kunstzinnige jaren te worden.

Lees het convenant Kunst en Cultuur hier