Terug

Autisme: niet de diagnose, maar de ontwikkeling van het kind centraal

Deze week is Autismeweek. Tot zondag 4 april vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor autisme. Silke Polman coacht leerkrachten van De Onderwijsspecialisten om het beste uit henzelf en kinderen met autisme te halen en vindt het een goede zaak.

Aandacht voor autisme is belangrijk. Want hoewel de wetenschap rondom autisme zich snel ontwikkelt, roept autisme nog steeds veel vragen op. Silke: “Dat is niet erg, want zo blijven we nieuwsgierig en onderzoekend”.

Open blik

Een perfecte aanpak of lesmethode voor mensen met autisme is er nog niet. De vraag is ook of dat nodig is. Ieder mens is anders, dus ook mensen met autisme verschillen van elkaar. Silke: “Eén generieke aanpak of methode voor alle mensen met autisme zou niet eerlijk zijn. Daarmee scheer je iedereen over één kam. Ik denk dat we veel winst kunnen behalen uit een open blik, nederig blijven en niet verwachten dat we autisme helemaal kunnen begrijpen.”

Holistische aanpak

Silke is groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak. “Je kunt niet zeggen ‘iemand heeft autisme en daar hoort deze methode of aanpak bij’. Ik zie een grote meerwaarde in een holistische aanpak van de ontwikkeling van het kind, in plaats van uitsluitend de methode toe te passen die volgens de wetenschap het beste aansluit op een bepaalde diagnose of doelgroep. Een mens is ten slotte veel meer dan dat ene label.”

Niveauverschillen herkennen

Leerlingen met autisme ontwikkelen zich vaak erg disharmonisch. Zij hebben vaak verschillende ontwikkelingsleeftijden: overschatten of onderschatten ligt dan op de loer. Daarom is het goed als professionals veel weten over verschillende ontwikkelingsdomeinen. Dit helpt hen om grote niveauverschillen te leren herkennen in de ontwikkeling van een leerling met autisme.

Breed toepasbare kennis

Kennis die we hebben over mensen met autisme, kan ook heel helpend zijn voor mensen met andere gedragsproblematiek. Kun je de verschillende ontwikkelingsleeftijden herkennen bij een leerling met autisme, dan kun je die kennis ook toepassen bij andere leerlingen. Silke: “Ik zag heel verlegen kinderen, of die met een kort lontje, veel baat hebben bij een visuele en concrete manier van communiceren. Het verlegen kind kroop uit z’n schulp en het kind dat snel boos werd, bleef vaker rustig.”

Het kind centraal

Bij De Onderwijsspecialisten vinden we het belangrijk dat de ontwikkeling van het kind centraal staat. De diagnose kan wel richtinggevend zijn voor de benadering en aanpak, maar is niet per definitie bepalend. Onze leerlingen in speciaal onderwijs vragen om een eclectische benadering, zeker degenen met autisme. Om ontwikkelingsgericht te kunnen handelen is een brede én verdiepende expertise van belang.

Nieuwsgierig blijven

Silke: “We blijven zoeken naar een multidisciplinaire benadering van ieder kind. Zo kunnen we alle kinderen een breed aanbod bieden van experts die een bijdrage kunnen leveren aan hun ontwikkeling. Omdat we al onze leerlingen met autisme met meer geluk en succes onderdeel willen laten zijn van onze maatschappij.”

Oproep: schrijf je in op het Nederlands Autisme Register

Het Nederlands Autisme Register (NAR) volgt de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd. Heb jij of je kind autisme? Of wil je deelnemen aan de controlegroep? Schrijf je dan nu in