Terug

Administratieve fusie De Onderwijsspecialisten per 1 januari 2020

Al een groot aantal jaren werkten de drie stichtingen De Radar/ABS (Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omgeving), De Brouwerij (Stichting Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Brouwerij) en De Onderwijsspecialisten (Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking) samen binnen één personele unie onder de noemer De Onderwijsspecialisten.

In de praktijk vormden deze drie stichtingen al één geheel en traden als één organisatie naar buiten. Juridisch gezien waren het echter nog drie aparte rechtspersonen. Nadat de fusietoets werd vereenvoudigd lag de weg open naar een bestuurlijke fusie van De Radar/ABS, De Brouwerij en De Onderwijsspecialisten. Sinds 1 januari 2020 is deze fusie geformaliseerd en blijft er één stichting over die De Onderwijsspecialisten blijft heten. De Radar/ABS en De Brouwerij zijn hiermee per 1 januari 2020 formeel opgehouden te bestaan.