Samenwerking

De beste begeleiding bieden aan elke leerling, dat kunnen en willen we niet alleen. Dat doen we samen met anderen die hiervoor speciale kennis inbrengen. Zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie.

Deskundig op eigen terrein

De manier waarop we aan de ontwikkeling van onze leerlingen werken, maakt ons onderwijs en onze ondersteuning zo krachtig. Leerling, ouder, onderwijs, revalidatie en zorg: ieder is deskundig op zijn eigen terrein en samen kijken we naar de wensen en mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Daarop stemmen we onze aanpak af. Zo laten we samen elk kind groeien.

Hoe komen onze leerlingen tot leren? En kunnen we dat nóg beter doen? Door samen te werken, zowel binnen onze organisatie als met partners daarbuiten. 

We laten drie ontwikkelingen zien waar we trots op zijn: de start van het KindCentrum Borgele in Deventer, de oprichting van de bovenschoolse Kennisteams binnen De Onderwijsspecialisten en de intrek van de Van Voorthuysenschool in het Gentiaan College in Apeldoorn.