Samenwerken met werkgevers

Ons voortgezet speciaal onderwijs is voor een groot deel praktijkgericht, dat wil zeggen gericht op de arbeidsmarkt. Hoe beter ons onderwijs, hoe groter de kans dat leerlingen straks op een werkplek belandt die past en werkt. Voor elke leerling ziet zo'n plek er anders uit.

Basisvaardigheden

In ons voortgezet speciaal onderwijs wisselen we theorievakken af met praktijkvakken en stage. De nadruk ligt vaak op sociale vaardigheden en hoe je je als werknemer gedraagt. Leerlingen leren omgaan met collega's en hoe je een klant helpt, maar ook hoe om te werken met de computer.

Stage

Stage heeft een centrale plek in ons voortgezet speciaal onderwijs. Op school of bij een bedrijf voeren leerlingen in de praktijk uit wat ze op school geleerd hebben. Bij iedere stage kijken we of de leerling toe is aan de volgende stap met meer zelfstandigheid.

Intensieve begeleiding

We begeleiden intensief op school én op de werkplek, met veel aandacht voor mogelijkheden, ontwikkeling en zelfvertrouwen van leerlingen. Zo doen leerlingen vakkennis op, ervaren ze wat past binnen hun mogelijkheden en leren zij omgaan met collega’s en leidinggevenden.

Hulp bij vervoer

Veel leerlingen van De Onderwijsspecialisten reizen zelf met het openbaar vervoer, waar nodig onder begeleiding. Onze scholen werken hiervoor samen met gemeenten en zorgpartners. 

Van opleiding naar werk

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) gaan na hun opleiding op zoek naar werk. Sommigen hebben hier extra hulp bij nodig. Ook dan helpen we graag bij de zoektocht naar een passende werkplek.

Lees meer over onze kennis van transitie

Oud-leerlingen aan het woord