Samenwerken met regulier onderwijs

Wij kennen alle aspecten van onderwijs aan leerlingen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Ook gewone basisscholen en middelbare scholen kunnen daarvoor bij ons terecht. Om hun leerlingen te begeleiden, onderzoek uit te voeren of bijvoorbeeld leraren te coachen.

Zo inclusief als maar kan

Alle kinderen willen samen spelen, samen leven en liefst ook samen leren. Of ze nu wel of niet extra ondersteuning nodig hebben. De Onderwijsspecialisten gaan voor inclusiever onderwijs. En dat vraagt om samenwerking met reguliere basisscholen en voortgezet onderwijs. 

Grote en kleine samenwerkingen

Als speciaal en regulier onderwijs samenwerken, kan dat vele vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke projecten, feestdagen, sportdagen en bijvoorbeeld cultuurweken. Samenwerking kan ook door gecombineerde groepen te starten. Of denk aan een speciaal programma voor leerlingen die de overstap van speciaal naar regulier onderwijs kunnen maken. En het is eigenlijk nóg fijner als we de stap naar het speciaal onderwijs kunnen voorkomen met elkaar.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als een leerling op meerdere vlakken ondersteuning nodig heeft, zetten we graag meerdere specialisten in. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met leren, en het tegelijk lastig vinden om met andere kinderen samen te werken. Meerdere specialisten vullen elkaar aan met hun kennis en ervaring. En zo ontstaat een compleet beeld, en vinden we oplossingen die passen.

Gerichte hulp bij passend onderwijs

  • Observatie in de klas
  • Handelingsgericht onderzoek
  • Hulp bij handelingsplannen
  • Adviesgesprek of coaching van een leraar

Voor specifieke hulp

  • Schrijfproblemen
  • Ergonomische aanpassingen
  • Gebruik van ICT en sociale media
  • Klassenmanagement
  • Stagebegeleiding
  • Aangepast sporten