Samenwerken met ouders

Ouders kennen hun kind. Daarom vinden we het bijzonder belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze begeleiding en de gang van zaken in de klas en op school. Dat is goed voor het leerproces van de leerling, en van onszelf. Ouders houden ons scherp bij het maken van keuzes.

Betrokkenheid

​​Veel van onze leerlingen wonen wat verder van school en worden vaak niet door hun ouders gebracht en gehaald. Daarom zijn er weinig natuurlijke momenten waarop ouders en het schoolteam elkaar ontmoeten. Samen met ouders onderzoeken we hoe we de betrokkenheid bij school kunnen vergroten. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad pakt dit actief op.

 

   

Word ook lid van de gmr, je bent welkom