Brein Support

De Onderwijsspecialisten heeft Brein Support geïnitieerd: een expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Nog steeds investeren wij in kennis en expertise van niet-aangeboren hersenletsel.

Specialistische ondersteuning

Kinderen en jongeren met NAH krijgen van Brein Support ondersteuning in de vorm van onderzoek, diagnose en een intensief, zeer specialistisch onderwijs- en trainingsprogramma. Hun begeleiding richt zich op wat ze wél kunnen en helpt ze omgaan met hun (vaak onzichtbare) beperking. Zo worden ze voorbereid op een zelfstandig leven met ruimte voor wonen, leuke dingen doen en een zinvolle dagbesteding. Volwassenen worden actief begeleid via re-integratie, training en andere vormen van ondersteuning.

Meer weten?

Neem voor informatie contact op met Brein Support via 026 - 352 66 89 of info@breinsupport.nl.