Samenwerken

Doen wat het beste is voor iedere leerling, dat kunnen en willen we niet alleen. Dus werken we intensief samen met anderen, zoals zorg, jeugdzorg, gemeenten, andere scholen, bedrijven en natuurlijk de ouders van onze leerlingen. Zo kunnen we de mogelijkheden voor onze leerlingen vergroten, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn.

Veel van die samenwerkingen vinden plaats op schoolniveau, met lokale partners. Soms werken we ook samen in clusters van scholen. De overkoepelende organisatie van De Onderwijsspecialisten faciliteert vooral. Waar dat toe leidt, zie je in het filmpje hieronder. Daarin tonen we vier samenwerkingen waar we trots op zijn. Onder de video lees je meer over hoe we samenwerken met bijvoorbeeld ouders.