Veilig op school

De Onderwijsspecialisten zet in op een veilige school. Een kwaliteitsadviseur ondersteunt onze scholen in het maken van veiligheidsbeleid voor leerlingen en medewerkers. Hier kunnen scholen ook terecht voor informatie en advies over veiligheidsvraagstukken. Want een veilige school, daar zorg je samen voor! 

Veiligheidsdomeinen

  • Fysieke veiligheid
  • Maatschappelijke veiligheid
  • Sociale veiligheid
  • Informatieveiligheid & privacy (AVG)
  • Veiligheid bij crisis

Schoolveiligheidsplannen

Al onze scholen hebben een schoolveiligheidsplan. Hierin staat hoe de school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. In dit plan staan de procedures en gedragsregels beschreven. Zo voorkomen we ongewenst gedrag en onveilige situaties. Is er toch een incident, dan weten we hoe we hiermee om willen gaan. Het schoolveiligheidsplan is te vinden op de website van de school en ligt bij de administratie ter inzage.

AVG

Onze functionaris gegevensbescherming  houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Karlijn Betz 
T 026 – 353 74 80 ipv@deonderwijsspecialisten.nl

Klachten? Blijf er niet mee zitten