Onze cultuur

De lat ligt hoog bij De Onderwijsspecialisten. En dus ben je als professional zelf aan zet. Als medewerker krijg je de verantwoordelijkheid om onze gezamenlijke doelen te bereiken – en leg je daar ook verantwoording over af. Dat werkt alleen als je ook daadwerkelijk de ruimte krijgt, en als we als organisatie betrouwbaar en realistisch zijn.

Goed werkgeverschap is de norm …

We hebben een heldere sturingsfilosofie: we sturen op waarden en houden ‘anders vast’, waarbij de professionaliteit van medewerkers maximaal ruimte krijgt. En we hebben een organisatiestructuur die daarbij past. Met heldere lijnen en ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast zorgen we dat praktische zaken uitstekend geregeld zijn. De Onderwijsspecialisten wil een aantrekkelijke werkgever te zijn, die haar medewerkers maximaal faciliteert en ondersteunt. En door het werk aantrekkelijk en gevarieerd te houden. Zo willen we medewerkers binden en blijvend boeien.

… duurzame inzetbaarheid staat centraal

Medewerkers moeten goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Dus zorgen we dat medewerkers in staat zijn om in te spelen op veranderingen en zich ook dan op hun plek voelen bij De Onderwijsspecialisten. We investeren daarom in onze mensen op vier thema’s: gezondheid en vitaliteit, kennis en competenties, bezieling en welbevinden, en mobiliteit en flexibiliteit.

… en de ondersteunende organisatie is daadwerkelijk ondersteunend

We hebben een organisatiestructuur die optimaal aansluit bij onze missie en visie. Met veel autonomie voor én gedegen ondersteuning van de schooldirecteuren. Die autonomie bereiken we dankzij een eenvoudige organisatie, zonder managementlaag tussen schooldirectie en bestuur. De ondersteuning bieden we met twee ondersteunende diensten: een dienst onderwijs en een dienst bedrijfsvoering.