Focus op de toekomst

Praktijkgericht

Ons voortgezet onderwijs is voor een groot deel praktijkgericht, dat wil zeggen gericht op de arbeidsmarkt. We wisselen theorievakken af met praktijkvakken en stage. Hierbij ligt de nadruk vaak op sociale vaardigheden en hoe je je als werknemer gedraagt. Leerlingen leren bijvoorbeeld werken op de computer, omgaan met collega's en hoe je een klant helpt.

Op stage

Stage neemt in ons voortgezet onderwijs een centrale plek in. Op school of bij een bedrijf voeren leerlingen in de praktijk uit wat ze op school geleerd hebben. Bij iedere stagevorm bekijken we of de leerling toe is aan de volgende stap met meer zelfstandigheid. We begeleiden onze leerlingen hierbij intensief, met veel aandacht voor hun mogelijkheden, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Door de stages doen de leerlingen vakkennis op, ervaren ze wat past binnen hun mogelijkheden en leren zij omgaan met collega’s en leidinggevenden.

Zelfstandig reizen

Veel leerlingen van De Onderwijsspecialisten reizen zelf met het openbaar vervoer, waar nodig onder begeleiding. Onze scholen werken hiervoor samen met gemeenten en zorgpartners. 

Arbeidstoeleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) gaan na hun opleiding op zoek naar werk. Sommige studenten en leerlingen hebben hier extra hulp bij nodig vanwege hun beperking. De Onderwijsspecialisten kan hen ondersteunen bij het zoeken naar een voor hen passende werkplek.