Deskundig team

 

Specialisten vanuit meerdere disciplines

Soms heeft een leerling op meerdere vlakken ondersteuning nodig. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met leren, en het tegelijk lastig vinden om met andere kinderen in een groep te werken. Dan zetten we leraren en specialisten vanuit meerdere disciplines in. In kleine klassen vullen zij elkaar aan met hun eigen kennis en ervaring. Onze leraren volgen scholingsprogramma’s om zich te blijven ontwikkelen en delen hun deskundigheid met elkaar.

Ondersteuning in regulier onderwijs

Als een leerling op een reguliere school ondersteuning nodig heeft, kan de extra hulp vaak binnen de reguliere school zelf worden georganiseerd. Als toch nog extra begeleiding nodig is, kunnen scholen een beroep doen op onze deskundigen. Om leerlingen te begeleiden, maar ook om onderzoek uit te voeren en leraren te coachen. Wij kennen alle aspecten van onderwijs aan leerlingen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Daarom kunnen wij in het reguliere onderwijs de juiste ondersteuning bieden. Altijd specifiek gericht op de behoefte van de leerling en passend bij de leeromgeving op school.

Brede expertise

Onze expertise is breed, maar per leerling juist heel specifiek. Dat maatwerk vullen we in door bijvoorbeeld observaties in de klas, handelingsgerichte onderzoeken, mee opstellen van handelingsplannen, adviesgesprekken of door coaching van een leraar. Maar wij geven ook gespecialiseerde ondersteuning bij schrijfproblemen, ergonomische aanpassingen, het gebruik van ICT en sociale media, klassenmanagement, stagebegeleiding en aangepast sporten.