Ons onderwijs

Onze scholen hebben verschillende doelgroepen, verschillende expertises en verschillende vormen van begeleiding. De details vind je per school op een eigen pagina. Hieronder lees je de gemeenschappelijke basis onder ons onderwijs.

We laten leerlingen groeien op drie niveaus...

Onze leerlingen werken toe naar een toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en leven. De eerste stap is meestal vervolgonderwijs, een betaalde baan of dagbesteding. We bereiden ze daarop voor door ze te laten groeien op drie niveaus: cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek. Cognitief ontwikkelen ze zich door taal, rekenen en andere verplichte vakken - net als op andere scholen.

 

...en gaan altijd uit van wat een leerling kan

We gaan altijd uit van wat een leerling kan, en bieden op fysiek en sociaal-emotioneel vlak precies de ondersteuning die ze nodig hebben. Ondersteuning die een reguliere school niet altijd voldoende kan geven. We werken bijvoorbeeld met aangepaste leermiddelen, extra begeleiding in de klas en speciaal opgeleide leraren.

 

Individueel in een veilige omgeving...

We zien ieder kind als een uniek persoon met een eigen inbreng. We leren hen gebruik te maken van hun mogelijkheden. Dat doen we met individuele begeleiding in een veilige omgeving. Op onze scholen hoeven leerlingen niet voortdurend op hun tenen te lopen om erbij te horen. Wel spreken we leerlingen aan op hun verantwoordelijkheden.

 

...met deskundige begeleiding

Iedere school van De Onderwijsspecialisten is gespecialiseerd in een bepaald soort begeleiding. Sommige scholen zijn sterk in het begeleiden van leerlingen met lichamelijke beperkingen. Andere zijn weer vooral goed in het helpen van kinderen die moeilijk leren of gedragsproblemen hebben. Zulke expertise hebben de leraren op onze eigen scholen én voor onze begeleiders in het regulier onderwijs. Ook ondersteunen wij leraren en ouders. Onze leraren zijn expert in het vinden en realiseren van mogelijkheden die het leren stimuleren.

Deskundig team

.. en in nauwe samenwerking

Leerlingen, ouders, school, revalidatie en zorg werken samen aan de ontwikkeling van de leerling. De manier waarop we dat doen, maakt ons onderwijs en onze ondersteuning zo krachtig. Iedere partij is namelijk deskundig op zijn eigen terrein. En samen laten we elk kind groeien.

 

Focus op de toekomst

Onze leerlingen werken aan hun toekomst door zelf zoveel als mogelijk dingen te ondernemen en praktisch aan de slag te gaan. Op ons voortgezet speciaal onderwijs krijgen leerlingen gericht les in wat ze later willen doen. Tijdens stages komen ze erachter wat ze leuk vinden en wat ze uiteindelijk willen bereiken. Ze werken we niet alleen in het leslokaal aan hun ontwikkeling, maar ook op het sportveld, in het kunstatelier, in de wijk en op sociale media.

Focus op de toekomst