Klachten

Ben je een ouder van een leerling op één van onze scholen? Praat over alles wat je niet zint op school eerst met de leraar of mentor. Samen kunnen jullie de problemen vast oplossen. Lukt dat niet, neem dan coklachntact op met de schooldirecteur.

Als het op school niet lukt

Als je er op school niet uitkomt, kun je terecht bij De Onderwijsspecialisten. We denken graag met jullie mee. De school of de externe vertrouwenspersoon helpt je met het maken van een afspraak. Je kunt ook altijd contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Ook hierbij kan de externe vertrouwenspersoon helpen.

Lees de klachtenregeling (pdf)

De Onderwijsspecialisten

Je kunt terecht bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten en het college van bestuur.

Chiene Hulst
M 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
M 06 – 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

College van bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem

T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl

Wat als je een serieuze misstand vermoed?

Medewerkers die rondlopen met het vermoeden van een misstand en advies of ondersteuning nodig hebben, kunnen om raad vragen bij bij het Huis voor klokkenluiders en bij onze vertrouwenspersonen Integriteit. 

Stefan van Weers
M 06 - 21 83 17 91
stefan@innermatch.nl 

Marlout Corba
06 - 53 92 79 78
E m.corba@jccconsulting.nl 

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 31 11

Landelijke klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl