Ons personeelsbeleid

Onze medewerkers zijn onmisbaar om onze ambitie waar te maken. Logisch dus dat we helder beleid hebben ontwikkeld voor hen, en voor hoe de organisatie met hen omgaat. Een korte samenvatting van ons Integraal Personeelsbeleid lees je hier.

Duurzame inzetbaarheid is cruciaal

We willen medewerkers die goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Want het is onze overtuiging dat een professional die in balans leeft en werkt, het werk beter kan doen. Bovendien is ons personeelsbestand voortdurend in beweging. Wij zorgen ervoor dat medewerkers in staat zijn om in te spelen op veranderingen en zich ook dan op hun plek voelen bij De Onderwijsspecialisten.

Welzijn van medewerkers voorop

De kern van duurzame inzetbaarheid is het welzijn van medewerkers. We geven onze professionals daarom de ruimte, geen keurslijf van regels. Ook op het gebied van gezondheid, veiligheid en ontwikkelmogelijkheden bieden we medewerkers wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Dat kan voor iedereen iets anders zijn. We zorgen voor een goede basis in de arbeidsvoorwaarden, en bieden daarnaast ruimte voor maatwerk. Welzijn is dan ook geen apart beleidsterrein. Het is verweven in ons hele personeelsbeleid. 

Blijvend in gesprek

Natuurlijk vragen we ook wat van onze medewerkers. Dat ze zich verbinden aan onze doelen en in hun dagelijkse werk onze kernwaarden ademen, bijvoorbeeld. En dat ze verantwoordelijkheid én initiatief nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dat betekent niet dat we medewerkers laten zwemmen, maar wel dat we ze anders vasthouden. We geven ze verantwoordelijkheid binnen bepaalde kaders én helpen ze om die te nemen.

We willen niet alles in regels vatten, maar we hechten juist veel waarde aan de dialoog. Die bedden we stevig in, in de gesprekscyclus. Zo verbinden we de doelen van de organisatie met de individuele belangen en het welzijn van onze medewerkers.

Sturen op waarden

De doelen uit onze missie en visie zijn ambitieus. We halen ze alleen als we gezamenlijk vanuit dezelfde grondhouding werken. We hebben hiervoor verschillende waarden geformuleerd. Deze zijn: betrokken, vindingrijk, kritisch, sprankelend, durf, deskundigheid, doorzettingsvermogen, doelgericht en deelgenoot. Vervolgens zijn we in de hele organisatie met deze waarden aan de slag gegaan. In de eerste plaats door met elkaar te praten over de vragen: wat betekenen deze waarden voor onze praktijk en op welke waarden willen we de nadruk leggen? Ook hebben we de waarden vertaald in kwaliteitsindicatoren op tien gebieden: sociaal klimaat, goed werkgeverschap, professional aan zet, leerling participatie, transitie, actieve fysieke leeromgeving, gewaardeerd partner, wendbaarheid, onderwijskundige excellentie en ouderbetrokkenheid. Zo kunnen we ook echt sturen op de waarden en ervoor zorgen dat alle medewerkers er dagelijks mee aan het werk zijn.

Loslaten op professionaliteit

We willen zoveel mogelijk loslaten op professionaliteit. Daarom geven we medewerkers zoveel mogelijk vrijheid, en coachen en ondersteunen we waar het meerwaarde heeft. Autonomie en ontwikkeling zijn daarbij belangrijke begrippen. De professional is bij ons aan zet. Al onze medewerkers krijgen de professionele ruimte die nodig is om hun werk optimaal te doen. Tegelijkertijd is die ruimte niet vrijblijvend. Daarom zijn we met onze medewerkers in dialoog over de te realiseren doelen, de vraag wat hen beweegt en hoe we hen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Bovendien verwachten we ook dat ze initiatief nemen.