Onze medewerkers

De lat ligt hoog bij De Onderwijsspecialisten. En dus ben je als professional zelf aan zet. We sturen op waarden en houden ‘anders vast’. Als medewerker krijg je maximale ruimte om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Die ruimte nemen en de regie pakken, kan alleen als we als organisatie betrouwbaar en realistisch zijn. Daar zorgen we voor.

Goed werkgeverschap

De Onderwijsspecialisten wil een aantrekkelijke werkgever te zijn, die haar medewerkers weet te binden en boeien. Dat doen we door maximaal te faciliteren en ondersteunen. En door het werk aantrekkelijk en gevarieerd te houden.

Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers moeten goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Dus zorgen we dat onze medewerkers in staat zijn om in te spelen op veranderingen en zich ook dán op hun plek voelen bij De Onderwijsspecialisten. We investeren in onze mensen op vier thema’s: gezondheid en vitaliteit, kennis en competenties, bezieling en welbevinden, en mobiliteit en flexibiliteit.

Zie ook ons personeelsbeleid