Leer- en werkklimaat bij De Onderwijsspecialisten

In de periode 2015-2017 is het programma ‘Meester in de klas’ uitgevoerd bij zes scholen van De Onderwijsspecialisten. De scholen zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Het doel van het programma is om in kaart te brengen hoe de leerlingen het leerklimaat op de school en in de klas ervaren. Met het leerklimaat wordt de beleving van de sociale omgeving in de klas bedoeld. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de perceptie van het werkklimaat onder de leerkrachten. Het programma is een samenwerking tussen de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

terug