Dagbesteding

Het kennisteam Dagbesteding bestaat uit een groep mensen met verschillend expertises die werkzaam zijn bij verschillende scholen van De Onderwijsspecialisten. 

We richten ons op de toeleiding naar dagbesteding en dan met name met betrekking tot het onderwijsaanbod in de scholen, de verschillende stages en de uitstroom.  

In de verschillende regio's wordt de verbinding met zorginstellingen, stagebedrijven en gemeenten gezocht. Daarbij is afstemming zeer belangrijk. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of ons onderwijsaanbod aansluit bij datgene wat de leerling later nodig heeft in de dagbesteding (werk).

Daarnaast is er een specifieke doelgroep zoals leerlingen met een ernstige meervoudige beperking en leerlingen met hoog IQ maar met een(zeer) intensieve begeleidingsbehoefte. Deze leerlingen zijn vaak moeilijk te plaatsen binnen de dagbesteding. Ook hierin kan het kennisteam Dagbesteding wat betekenen als het gaat om verbinden en afstemmen, zodat ook deze leerlingen een mooie betekenisvolle uitstroomplek krijgen.