Klachten

Waar gewerkt wordt, gaan ook wel eens dingen mis. Als je daar samen over kunt praten, zijn dat ook kansen voor verbetering. We horen het dus heel graag als er klachten zijn. In ons klachtenreglement lees je hoe we daar mee omgaan. Hieronder vind je de belangrijkste gegevens voor ouders én medewerkers.

Klachten van leerlingen en ouders

Ben je een ouder van een leerling op één van onze scholen? Praat over alles wat je niet zint op school eerst met de leraar of mentor. Samen kunnen jullie de problemen vast oplossen. Lukt dat niet, neem dan contact op met de schooldirecteur of de interne vertrouwenspersoon op school.

Als het op school niet lukt

Kom je er op school niet uit? Dan kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon of het bestuur van De Onderwijsspecialisten. De school of de vertrouwenspersoon helpt je met het maken van een afspraak met het bestuur.

Klachten van medewerkers

Praat er over met je leidinggevende of de interne vertrouwenspersoon. Medewerkers van de Ondersteunende dienst kunnen terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.

Als het op school of kantoor niet lukt?

Kom je er samen niet uit? Dan kun je terecht bij het bestuur van De Onderwijsspecialisten. Gaat het over meer dan een klacht en vermoed je een mogelijke misstand? Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen Integriteit. Ook kun je advies vragen bij het Huis voor klokkenluiders

Contactgegevens

Bij twijfel, gewoon doen...

Externe vertrouwenspersonen

Chiene Hulst
M 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
M 06 – 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Vertrouwenspersonen Integriteit

Stefan van Weers
M 06 - 21 83 17 91
stefan@innermatch.nl 

Marlout Corba
06 - 53 92 79 78
m.corba@jccconsulting.nl 

College van bestuur

Postbus 821
6800 AV Arnhem

T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 31 11

Goed om te weten

Je kunt met klachten ook terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Landelijke klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
www.onderwijsgeschillen.nl

T 030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl