Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Samen met ouders

 • Ouders kennen hun kind goed. Betrokkenheid van ouders bij de begeleiding van hun kind en de gang van zaken op school vinden we daarom bijzonder belangrijk.

​​Veel van onze leerlingen wonen wat verder van school en worden vaak niet door hun ouders gebracht en gehaald. Daarom zijn er weinig natuurlijke momenten waarop ouders en het schoolteam elkaar ontmoeten. Samen met ouders onderzoeken we hoe we invulling willen geven aan de betrokkenheid bij school.

Ouderbetrokkenheid

Ouders kunnen betrokken zijn bij de begeleiding van hun kind, de klas van hun kind en bij de school als geheel. School en ouders leveren ieder hun bijdrage vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van ouders levert een positieve bijdrage aan het leerproces, ondersteunt ons bij de afstemming van de ontwikkeling en houdt ons scherp bij het maken van keuzes.

Om ouderbetrokkenheid verder te versterken, hebben we hiervoor in ons strategisch beleidsplan een aantal doelstellingen opgenomen. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft gevraagd om dit onderwerp actief op te pakken. In 2017 stellen we, samen met ouders, een gezamenlijke visie vast ten aanzien van ouderbetrokkenheid en werken we deze visie uit in concrete acties en doelen op de diverse niveaus in de organisatie.

Missie & Visie

:

Help (nieuw venster)