Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteitszorg

De Onderwijsspecialisten werkt continu aan verbetering van haar onderwijsmethoden en aan uitbreiding van het onderwijsaanbod. Hierin zijn we ambitieus. We nemen graag het initiatief, enerzijds om te zorgen voor het best passende onderwijs voor onze leerlingen, anderzijds om de onderwijsprofessionals te ondersteunen.

Scholing van ons eigen personeel, kennis­overdracht aan onderwijsprofessionals in het regulier onderwijs en het verbeteren van onze interne organisatie vinden wij belangrijk.

Kennisteams

Om de kwaliteit van onze kennis en expertise verder te ontwikkelen, te delen en goed te borgen, kent De Onderwijsspecialisten Kennisteams. Een Kennisteam bestaat uit betrokken en deskundige medewerkers die kennis en expertise op thema’s halen, inbrengen, met elkaar delen, borgen en verspreiden.

Er zijn kennisteams voor de volgende thema's:

 • Arbeidstoeleiding

 • Ernstige Meervoudige Beperking (EMB); 

 • Autisme

 • Epilepsie

 • Gedrag

 • Dagbesteding

 • Innovatie

 • Veilige School

Veilig op school

In het kader van ‘veilig op school’ hebben al onze scholen een schoolveiligheidsplan. Hierin staat beschreven hoe de school een veilig klimaat voor haar leerlingen en medewerkers realiseert. In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan.
Het schoolveiligheidsplan is te vinden op de website van de school en ligt bij de administratie ter inzage.

 

 

 • geschreven regels

Missie & Visie

:

Help (nieuw venster)