Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Medezeggenschap

 • Ouders zijn de belangrijkste partners voor onze scholen. We vinden het belangrijk om hen nauw te betrekken bij het onderwijs aan hun kind en bij nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. Informeel, maar ook formeel via de medezeggenschapsraad.

Elke school van De Onderwijsspecialisten heeft een medezeggenschapsraad (mr). Ook op het hoofdkantoor is een mr actief.

Betrokken ouders

Op al onze scholen zijn betrokken ouders lid van de medezeggenschapsraad. Bart Westerweel, voorzitter van de mr van de Anne Flokstraschool: Voor mijzelf begon de leerlijn in de school pas goed, toen ik deel ging uitmaken van de medezeggenschapsraad, nu bijna twee jaar geleden. Lees zijn column over de mr op de website van de Anne Flokstraschool.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de mr is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) voor de hele organisatie. De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van alle scholen van De Onderwijsspecialisten. Alle bevoegdheden en de procedure bij verkiezingen zijn vastgelegd in een reglement. Het College van Bestuur is de gesprekspartner voor de gmr.

De gmr bespreekt onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen aangaat. De gmr heeft een rol in het:

 • initiëren van beleid
 • toetsen van voorgesteld beleid
 • monitoren van de operationele uitvoering
 • toetsen van de uitvoering van bestaand beleid.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Mail naar gmr@deonderwijsspecialisten.nl. Een lid van de gmr belt u zo spoedig mogelijk terug om uw vraag te beantwoorden.

Onze organisatie

:

Help (nieuw venster)