Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Klachten

 • Het kan gebeuren dat u als ouder niet tevreden bent over de gang van zaken op de school van uw kind. Wij vinden het belangrijk om hierover met u in gesprek te gaan en samen tot een goede oplossing te komen.

​De eerste stap is om te gaan praten met degene die het dichtst bij uw kind staat - de leraar of mentor. Als u niet tevreden bent over de uitkomst van dit gesprek, zoekt u contact met de schooldirecteur.

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. De school of de externe vertrouwenspersoon kan u helpen met het maken van een afspraak.

U kunt ook altijd contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De externe vertrouwenspersoon kan u hierin ondersteunen.

Ongewenst gedrag

Met klachten over ongewenst gedrag van een medewerker kunt u altijd rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Als uw kind (nog) niet is ingeschreven

Volgt uw kind geen onderwijs op een van onze scholen, maar wilt u een klacht indienen over de aanmelding of toelating van uw kind, of over de ondersteuning die uw kind krijgt in het regulier onderwijs? Dan verwijzen we u graag naar de informatie hierover op de website passend onderwijs van het ministerie.

Externe vertrouwenspersonen

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90

Onze organisatie

:

Help (nieuw venster)